Møder > dagsorden

Dagsorden

Retur til møder

 

Interessentskabsmøde 
                   
  Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.

1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Ledelsens beretning for året 2014
3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud
4. Forslag fra ledelse og interessenter
5. Forslag fra ledelsen til budget for 2015
6. Valg af ledelsen. På valg:
     Jens Laurberg Jensen, Bo H Johansen, Arnold Sørensen + 1 suppleant
7. Valg af folkevalte revisorer. På valg
    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen
8. Eventuelt

Smørrebrød som sædvanlig.

Efter mødet går vi på vingerne, idet vores ledelsesmedlem Bo Johansen kommer med et spændende indlæg om hans tid som jagerpilot og senere hos SAS.

Retur til top

 

Interessentskabsmøde 
                   
  Onsdag den 12. marts 2014 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.

1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Ledelsens beretning for året 2013
3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud
4. Forslag fra ledelse og interessenter
5. Forslag fra ledelsen til budget for 2014
6. Valg af ledelsen. På valg:
     Ove Hansen, Køge og Jens Husby, St. Ladager + 1 suppleant
7. Valg af folkevalte revisorer. På valg
    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen
8. Eventuelt

Smørrebrød som sædvanlig.
 

Efter mødet regner vi med som sædvanlig at have et interessant indlæg. Det er endnu ikke på plads men flere emner er i spil. 

Retur til top

 

Interessentskabsmøde
                   
  tirsdag den 12. marts 2013 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.

1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Ledelsens beretning for året 2011
3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud
4. Forslag fra ledelse og interessenter
5. Forslag fra ledelsen til budget for 2013
6. Valg af ledelsen. På valg:
     Jens Laurberg Jensen, Bo H Johansen, Arnold Sørensen + 1 suppleant - Kim Madsen
7. Valg af folkevalte revisorer. På valg
    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen + suppleant Kirsten Mortensen
8. Eventuelt

Smørrebrød som sædvanlig.
 

Efter mødet kommer Lars Kristensen fra Køge Vind og fortæller om det nye projekt på Køge Havn.

Retur til top

Interessentskabsmøde
                   
  tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19,00 i Rishøjhallens cafeteria.

1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Ledelsens beretning for året 2010
3. Forelæggelse af regnskab, med indstilling til anvendelse af overskud
4. Forslag fra ledelse og interessenter
5. Forslag fra ledelsen til budget for 2012
6. Valg af ledelsen. På valg:
     Ove Hansen, Køge og Jens Husby, St. Ladager + 1 suppleant
7. Valg af folkevalte revisorer. På valg
    Peter Jørgensen og Jørgen Post Pedersen
8. Eventuelt

Smørrebrød som sædvanlig.
 

Efter mødet regner vi med som sædvanlig at have et interessant indlæg. Det er endnu ikke på plads men flere emner er i spil. 

Retur til top