Køge Vindmøllelaug

 

Foto: Vinter.

Køge Vindmøllelaug

 

2010

 

Skiftet Administrator. 9. januar
Fra årsskiftet har Køge Vindmøllelaugt skiftet administrator. Den nye administrator er Tina Berg Svendsen, som kan kontaktes på følgende adresse:

 

Køge Vindmøllelaug

c/o Strandlyst&Co

Tina Berg Svendsen

Fyllestedvej 20

5464 Brenderup

 

mail: tbs@strandlystogco.dk

 

tlf: 2537 9638

 

For de interessenter, der har korrektioner til deres stamdata, er det vigtigt at have ændringer pr. skrift. Tina Berg Svendsen kan også kontaktes pr. telefon.

 

Vi har været yderst tilfredse med det arbejde, som EC Administration har udført. Grunden til skiftet er, at vi regner med at kunne fastholde eller mindske administrationsudgifterne i de kommende år.

Ove Hansen,

 

Produktion i Dedember. 9. januar

Man kan ikke påstå at 2010 blev noget jubelår for vindproduktion i KV idet årets produktion endte på 82 % af et gennemsnitsår. Det trækker jo noget ned på gennemsnittet. Til gengæld kan vi glæde os over at vores kasserer har indhentet en fast pris på 47,08 øre pr kW/h for det første 4 måneder af 2011, hvilket er noget højere end det frie marked. 

 

Produktion i november. 3. december
Vi er lidt over normalen.

 

Produktion i oktober. 13. november

Vi er tilbage på 77 %.

 

Mølleandele til salg. 5. oktober

Vi har modtaget følgende:

Boet efter Hans Christian Rose ønsker at afhænde 9 ejerandele i Køge Vindmøllelaug. Interesserede købere bedes inden 15. december 2010 afgive tilbud til bobestyrer, advokat Niels Kahlke, Købmagergade 3,1., 1150 København K, på : niels@kahlke.dk

Eventuelle spørgsmål rettes til bobestyrer advokat Niels Kahlke på 3312 2550.

 

Udbytte. 28. oktober

Så er der penge på kontoen igen, men det er godt nok ikke det helt store,  hvis der skal købes julegaver. 15 kr. pr. andel minus de 3 kr. pr. udbetaling.

 

 

Og igen. 7. oktober

En gang til er produktionstallene over gennemsnittet. Vi håber det fortsætter.

 

 

Så lykkedes det 10. september

For første gang i år lykkedes det, at få produktionen over 100. Som Arnold der aflæser tallene siger, så har det ikke kun regnet men også blæste i august.

 

Find luppen frem11. august

Så kommer der en af de nærmeste dag penge på kontoen for april kvartal, men det drejer sig kun om 16 kr pr andel minus de 3 administrationskroner.

 

Bundrekord 8. august

Juli måned er i forvejen den måned, hvor der produceres mindst, og når der så næsten ingen vind er, så bliver det småt. Til gengæld kunne vi glæde os over et dejligt ferievejr.

 

Produktion i maj og juni. 7 juli

Bortkomne aflæsningstal for maj resulterer i at tallene for maj og juni er slået sammen og divideret med 2. Den procentvise produktion er også udregnet som gennemsnit af de 2 måneder og resultatet blev 83 % af normalen. Så det lader til, at møllerne er gået i en lidt tidlig sommerferie.

 

Produktion i april. 5. maj

Vi puster endnu ikke med fuld styrke. 82 % blev det til i april.

 

Penge.3. maj

Så er der igen kvartalsudbytte, og det beløber sig denne gang til 86 kr. pr. andel for januar kvartal, hvor der fra hver interessent fratrækkes de sædvanlige 3 kr. til administration, meddeler Ove Hansen med vindhilsen.

 

Dødsbosalg. 16. april

Her er måske mulighed for at gøre en god handel, idet vi har modtaget følgende:

Til Deres orientering skal det oplyses, at boet efter Margit Pedersen ønsker at afhænde afdødes 26 ejerandele i Køge Vindmøllelaug. Interesserede købere bedes snarest og inden 30 dage rette henvendelse til bobestyrer, advokat Jakob Vinding, DRACHMANN ADVOKATER, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør, jv@drachmann-advokater.dk. Boet vil efter fristens udløb opsætte en budrunde. Såfremt De har spørgsmål, kan De kontakte DRACHMANN ADVOKATER, advokat Mette Rude Clemmensen, 49 28 04 26.

 

Præsentation på generalforsamling.12. april

Præsentationen der blev vist på generalforsamllingen kan nu også ses her http://foto.kvind.dk/#home

 

Produktion i marts. 12. april

Vinden i marts har været til større fordel for cyklister end vindmølleejere. 58 % af gennemsnitsproduktion blev det kun til, så vi er efterhånden ved at have en del vind til gode i år.

 

Indlæg på interessentskabsmøde12. marts

På grund af bilsammenbrud nåede Claus Birch ikke frem til vores interessentskabsmøde for at holde det indlæg han havde lovet. Til gengæld har han nu tilladt os at vise den præsentation som han ville have vist. Se her foto.kvind.dk 

 

Energi ved interessentskabsmødet 6. marts

På interessentskabsmødet kommer energivejleder Claus Birck fra Det Grønne Hus i Køge og snakker om hvordan vi udnytter energien bedre. Der er måske fiduser til en bedre økonomi.

 

Februar blev svag5. marts

Det kan godt være vi synes det har blæst for meget til at gå ud i februar, men det har nok mere være på grund af temperaturen for i følge produktionen har det ikke været de store vindstyrker.

 

Starter normal 11. februar 

Produktionen i januar kom til at ligge tæt på gennemsnittet.